Vind snel en eenvoudig een specialist in de Zorg

 

Er zijn geen resultaten gevonden, bedoelde u wellicht 'Driestroomhuis Enso'?
Sugestion 1 Sugestion 2 Sugestion 3
En / Of

Disclaimer & Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Disclaimer ZorgFinder.nl

ZorgFinder is gevestigd te Middelburg.

KvK-nummer: 60350733

Bankrekeningnummer: NL95ABNA0521463866

 

Aanmelden

Met een account op ZorgFinder wordt u via de website  www.zorgfinder.nl op internet gevonden.

Uw praktijkinformatie (basisgegevens) wordt in lijsten getoond waar details over uw praktijk te zien zijn; ook krijgt u een overzichtspagina waar uw praktijkgegevens getoont worden.

De basisvermelding omvat de vestigingsgegevens (N.A.W.) inclusief telefoonnr. en e-mailadres. Beeldmateriaal als een persoonsafbeelding of een locatie afbeelding behoort tot de mogelijkheden.

De detailpagina kunt u uitbreiden. Meer informatie hierover vindt u onder Extra diensten

Account

Het is de bedoeling dat u zélf uw praktijkgegevens op ZorgFinder.nl controleert. U kunt uw praktijkgegevens wijzigen en/of aanvullen via uw account. Hiervoor heeft u een geldig en actief e-mailadres nodig.

De gegevens die u over uw praktijk opgeeft dienen naar waarheid te zijn ingevuld en de informatie die u opgeeft mogen niet de rechten van derden schenden of in strijd zijn met de wet. ZorgFinder houdt zich het recht voor om uw account te beëindigen en uw gegevens van de website te verwijderen indien bovenstaande niet van toepassing is.

Staan uw gegevens nog niet op ZorgFinder.nl vermeld dan kunt u via de website uw praktijk aanmelden. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een e-mailbericht waarin uw aanmelding wordt bevestigd.

U kunt uw aanmelding tot 8 dagen ná het bevestigen van uw aanmelding annuleren. Dit kunt u doen door via de contact-pagina of per e-mail een bericht te sturen.

Wilt uw niet vermeld worden op ZorgFinder.nl (voor activatie van het account) dan kunt u dit via een e-mail aan info@zorgfinder.nl kenbaar maken. Uw gegevens worden dan binnen een week verwijderd.

 

Informatie van de specialist

Uw basisvermelding (basisgegevens) is vanaf het moment van activatie (In gebruik name van het account) actief.

Bij activatie van uw account stemt u in met de algemene voorwaarden.

Binnen de detailpagina is het mogelijk om de basisgegevens te upgraden. Hier zijn kosten aan verbonden. Meer informatie hierover vindt u onder de vermelding Extra diensten

Per account wordt standaard één locatie vermeld. Binnen dit account is het mogelijk om meerdere specialisten te vermelden.

Wilt u het beheer over meerdere accounts via een hoofdaccount  dan kunt u een e-mail sturen naar info@zorgfinder.nl. Wij informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Extra diensten

Multimediacontent inclusief doorlink:

Uw advertentie kunt u optimaliseren door vermelding van multimediacontent zoals uw website, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, en de doorlink hiernaartoe.

Het tarief hiervan bedraagt € 7,50  per maand.

Het tarief wordt altijd vooraf voldaan via een elektronische transactie. Deze transactie zal via Pay.nl plaatsvinden.

Alle bedragen zijn inxclusief BTW.

Online advertising

Meer traffic genereren naar uw website of uw campagne in beeld brengen via online advertising op onze website of op uw detailpagina?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar info@zorgfinder.nl.

Informatie over ZorgFinder.nl

Via het opgegeven e-mailadres wordt u van uitbreidingen en/of veranderingen betreffende ZorgFinder.nl op de hoogte gehouden.

Aansprakelijkheid

ZorgFinder.nl is niet verantwoordelijk voor het contact tussen de behandelaars en bezoekers van deze website. De inhoud van deze website is ter informatie en is niet bedoeld als medisch advies. Ga voor medisch advies altijd naar uw huisarts en/of specialist.

ZorgFinder is niet verantwoordelijk voor de gegevens die behandelaars op deze site verstrekt hebben of voor het contact tussen U en de behandelaar. U wordt geadviseerd op basis van de informatie op onze website een behandelaar zorgvuldig te kiezen.

Wijziging van de voorwaarden

ZorgFinder.nl heeft ten alle tijden het recht om de voorwaarden te wijzigen. Indien voorwaarden/tarieven wijzigen zal ZorgFinder.nl u vooraf informeren. U zit dus nooit vast aan voorwaarden waar u niet mee hebt ingestemd.

Storingen/Onderhoud

Het kan voorkomen dat er op het internet storingen optreden of dat ZorgFinder.nl door andere oorzaken niet bereikbaar is. Ook kan het nodig zijn om de website tijdelijk offline te halen vanwege onderhoud en uitbreiding van de websites.

ZorgFinder.nl streeft ernaar om de website zoveel mogelijk bereikbaar te laten zijn, maar het kan voorkomen dat door bovengenoemde oorzaken de website tijdelijk niet bereikbaar is.

ZorgFinder.nl  is niet aansprakelijk voor gegevensverlies veroorzaakt door hackers of derden.

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van ZorgFinder.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

ZorgFinder.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur een e-mail naar info@zorgfinder.nl

Rechten

ZorgFinder.nl of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZorgFinder.nl.

Wijzigingen

ZorgFinder.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

ZorgFinder.nl